Za kupca

Pri posredovanju u kupnji nekretnine, Kupac sa agencijom potpisuje Ugovor o posredovanju kojim se agencija GLOBAL PROPERTY obvezuje osobito na slijedeće:

 1. da će kao kao dobar gospodarstvenik tražiti priliku za realiziranje povjerenog mu posla (traženje i pokazivanje nekretnine, oglašavanje na ugovornim portalima, te prikaz nekretnine putem elektroničkih medija)
 2. pravovremeno obavještavati Nalogodavca o svim pojedinostima važnim za posao
 3. izvršiti uvid u isprave kojim se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke u ispravama, ukoliko postoje
 4. upoznati Nalogodavca sa zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine
 5. čuvati podatke o Nalogodavcu kao poslovnu tajnu
 6. voditi pregovore između Nalogodavca i treće osobe u svrhu realizacije povjerenog mu posla
 7. Izdati račun za naplaćenu proviziju
 8. Posrednik se također obvezuje obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili su mu trebale biti poznate.

Također agencija za Kupca obavlja:

 • pravno praćenje koje obuhvaća izradu kompletne dokumentacije vezane uz kupoprodaju nekretnine (Predugovor ukoliko se potpisuje, te glavni Kupoprodajni ugovor);
 • dostava gruntovnih izvadaka predmetne nekretnine (uoči potpisivanja)
 • organiziranje i ovjera potpisa na kupoprodajnom ugovoru, a u slučaju realizacije kredita banke, prisustvovanje solemnizaciji ugovora o kreditu te predaja prijedloga za uknjižbu hipoteke u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe iste
 • po upisu hipoteke dostava rješenja i izvatka iz zemljišne knjige.
 • prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine
 • prijava i razrez poreza, te prisustvovanje poreznoj komisiji za procjenu nekretnine
 • prijava za oslobođenje poreza kod prvokupa;
 • prijava prijedloga za uknjižbu prava vlasništva u Općinskom Sudu u Zagrebu
 • prijenos režija sa imena prodavatelja na ime kupca a za što Kupac agenciji daje punomoć